Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky predávajúceho: HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o., IČO 46456554, zapísaný v Obchodnom registri vedenom v Slovenskej republike, so sídlom Stretavka 20, 072 13 Palín, upravujú v súlade s ustanovením zákona č. 40/1965 Zb. ("ďalej len občiansky zákonník") a zákona č.108/2000Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, ktoré upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.hudobnynastroj.sk.


Ochrana osobnych udajov:

  1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
  3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
  4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.


Našli ste v niektorom obchode na Slovensku alebo v Čechách lepšiu cenu, ktorí aj skutočne majú skladom? Odošlite nám konkrétny link s produktom a my sa vám pokúsime ponúknuť ešte výhodnejšiu cenu.  Objednávku (pokiaľ je tovar skladom na našom centrálnom sklade) expedujeme do 1-2 pracovných dní. Ak chcete získať okamžite výhodnejšiu cenu stačí sa registrovať: http://www.hudobnynastroj.sk/registracia

Dôležité upozornenie! Pri preberaní si zásielku určite najskôr skontrolujte a ak zistíte, že je poškodený alebo inak nie v poriadku, obratom kontaktujte nás aj prepravcu s doloženým foto. To isté platí aj v prípade, že by zásielka bola poškodená bez zjavných známok na povrchu balíka.

Preprava v rámci slovenska - doprava zdarma, pri objednávke nad 100 EUR. Slovenská pošta doručí zvyčajne zásielku do 2 - 4 pracovných dní a kuriér UPS a DHL spravidla na nasledujúci pracovný deň od prevzatia objednávky.

Pri objednávke poštou ako listová zásielka (ak to povaha objednaného tovaru dovolí - rozmery a váha podávanej zásielky) musia byť splnené podmienky listovej zásielky - pozri podmienky http://www.posta.sk/sluzby/list-slovensko.

Preprava - Česká republika - 20 EUR okrem prepravnej váhy nad 15 kg, kde sa cena určí dohodou - individuálne, podľa váhy a povahy objednaného tovaru. Objednávka nad 300 EUR - preprava zdarma!

Pri platbe na účet sa tovar zasiela po obdržaní platby, resp. po obdržaní kópie výpisu, že peniaze z účtu odišli. Pri tomto spôsobe platby, skôr ako zaplatíte, počkajte na telefonát od nás - overenie. Platobné podmienky - platba dobierkou alebo platbou na účet. Ak sa realizuje osobný odber je možné zaplatiť platbou v hotovosti cez registračnú pokladňu. Pri objednaní tovaru je platná aktuálna cena i ponuka. V prípade akejkoľvek zmeny zákazníka vopred informujeme.

Naše číslo účtu pre platbu je: Unicredit bank: 1205934004/1111 v tvare IBAN: SK80 1111 0000 0012 0593 4004. Pri platbe tovaru, objednaného cez eshop, použite ako variabilný symbol číslo objednávky. Pri akýchkoľvek otázkach nás môžete kontaktovať telefonicky, na: +421 51 77 24 730, +421 909 172 911  alebo cez SmartSupp chatt na našej stránke eshopu, alebo cez e-mail: peter@hudobnynastroj.sk


Reklamácie a podpora

Reklamáciu môžete uplatniť v niektorej z naších prevádzok, zoznam prevádzok nájdete na kontaktnej stránke.
Konkrétne podmienky a postup pri reklamovaní tovaru je uvedený v reklamačnom poriadku spoločnosti.


Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a právo na vrátenie tovaru

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je potrebné odstúpenie konzultovať s predávajúcim vzhľadom k individuálnym podmienkam, ktoré môžu byť dojednané.


Reklamačný poriadok


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Reklamačný poriadok spoločnosti HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o. upravuje a upresňuje práva a povinnosti spoločnosti a zákazníkov v oblasti reklamácii tovaru, vychádzajúc pritom z Obchodného a Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa. Pre uznanie reklamovaného tovaru je potrebné dodržiavať nižšie uvedené pravidlá a postupy.

Záručná doba

Spoločnosť HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o. je zodpovedná za vady, ktoré vykazuje predávaný tovar pri preberaní a prevzatí zákazníkom, resp. kupujúcim (§ 619 Občianskeho zákonníka) a počas záručnej doby, ktorá je minimálne 24 mesiacov. (§ 620 Občianskeho zákonníka) Záručná doba začína plynúť odo dňa predaja (dátum predaja na doklade o kúpe tj. na paragone alebo faktúre). Výnimku tvorí predaj zlacneného tovaru, kde je záručná doba 12 mesiacov, pokiaľ nie je dohodnuté so zákazníkom inak. Možnosť reklamovať takýto tovar v priebehu 12 mesiacov od kúpi zlacneného tovaru sa nevzťahuje na konkrétnu vadu, pre ktorú bol tovar zlacnený. Pozor, na spotrebný materál ako sú napríklad elektrónky sa vzťahuje 3 mesačná záručná doba!

Podmienky uplatnenia reklamácie

Ak si pri predaji zákazník praje vydať záručný list a potvrdiť pečiatkou, prípadne odskúšať tovar na funkčnosť a vzhľad, musí tak byť vykonané bezodkladne na mieste pri predaji (§ 620 ods.4 Občianskeho zákonníka). Originál doklad o kúpe (paragón alebo faktúra) inak úplne postačujú na platné realizovanie oprávnenej reklamácie. Prípadne zmeny podmienok pri predaji (zlacnený tovar a podobne), ak nie je vystavený záručný list, musia byť napísané na rube dokladu. Ak sa tak nestane, kupujúci stráca nárok na bezplatnú výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí pri nedodržaní 30 dňovej reklamačnej doby.

Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť originál doklad o kúpe (paragón alebo faktúra). Pri spisovaní reklamačného listu je potrebné k nemu priložiť kópiu originálu dokladu o kúpe a stručný popis závady. Tiež musia byť k tovaru spísané a priložené všetky náležitosti a súčasti tovaru (originál obal, manuály, napájací zdroj a podobne) ak pri predaji tvorili súčasť predávaného tovaru. Ak sa tak nestane, musí byť v reklamačnom liste presne uvedené ktoré veci sa konkrétne na reklamáciu zasielajú.

Do reklamovaného tovaru nesmie byť nijako zasahované, musí vykazovať nepoškodené plomby (ak ich výrobok má). Je potrebné si dobre prečítať a dodržiavať základné podmienky používania zakúpeného tovaru a iné doporučenia od výrobcu či predajcu v návode. Pri nedodržaní podmienok správneho používania a uskladnenia zákazník stráca možnosť bezplatnej opravy alebo výmeny. Oprava reklamovaného tovaru bude vykonaná v zákone stanovenom termíne (do 30 dní od doručenia) bezplatne. Pri nedodržaní tejto lehoty bude zákazníkovi tovar vymenený za nový. V prípade, že takýto tovar skladom nie je budú zákazníkovi vrátené peniaze, prípadne po súhlasnej dohode oboch strán bude vec vysporiadaná inak. Náš e-shop patrí pod pôsobnosť SOI Trnava.